שנוי יעוד חלק ממגרש מגורים לבעל מקצוע למגורים באיזור חקלאי מיוחד. תקנון מוקלד (נספחים)