ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2006005 מתאריך 26-12-2006