שכונה חדשה - גני הנשיא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)