שכונה חדשה - גני הנשיא תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)