תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות תקנון מוקלד (נספחים)