הוראות והגבלות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות. תקנון מוקלד (נספחים)