שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)