שינוי משבצות חקלאיות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)