ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2006004 מתאריך 14-02-2006