כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)