כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי. תקנון מוקלד (נספחים)