מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 426 מתאריך 04-06-2002