לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)