ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2008032 מתאריך 02-11-2008