שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת תקנון מוקלד (נספחים)