שינוי מיקום שביל ופתיחתו כפי שנמצא בשטח ובהתאם לבעלויות. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)