שנוי תוואי דרך,קביעת תוואי לשביל צבורי ברוחב 4 מ' לגישה לשטח צבורי פתוח. תקנון מוקלד (נספחים)