דירות גן במגורים ב' מיוחד+ג+ג מיוחד תקנון מוקלד (נספחים)