קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים תקנון מוקלד (נספחים)