הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים תקנון מוקלד (נספחים)