ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34 מס' 2012002 מתאריך 29-02-2012