ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2007029 מתאריך 01-11-2007