מתאר תל-מונד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)