הקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)