מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 269 מתאריך 28-10-2002