הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)