חלוקת מגרש אזור תעשיה המשולב בתיירות, מסחר ושרותים ל3 מגרשים ע"פ חניה בהסכמה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)