שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לאזור שטח למבני ציבור. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)