הקמת בית כנסת. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)