אזור תעשיה כפר דניאל הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)