מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 477 מתאריך 17-10-2006