קביעת הוראות בניה למרתפים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)