קרית חינוך איזורית בית חשמונאי. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)