שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור, לדרך ולחניה.ביטול דרך וחניה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)