כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)