הקמת בריכות שחיה פרטיות. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)