איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)