ליצור מסגרת תכנונית להמשך פיתוחו של פארק התעסוקה. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)