קביעת השטח כאזור לבית חולים, כולל שכון לעובדים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)