הקמת חנויות במבנה המקשר בין 2 מגדלי המגורים במקום חנויות בקומת העמודים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)