חלוקה למגרשים קטנים בני 750 מ"ר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)