מכמורת א-ב תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)