מתאר תל-מונד תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)