מחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1). תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)