החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)