ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות מס' 2004015 מתאריך 14-06-2004