מושב חמד-שינוי קויי בנין צדדיים במגרשי מגורים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)