שינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה. הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)