תוכנית נווה גן הוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית (הוראות התכנית)