שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)